Publikacje

Najnowsze


Opublikowany przez Damian Kopalik | 2017/10/04

Gospodarka Ostrowa Wlkp
Powiatowe miasto położone w południowej Wielkopolsce dynamicznie się rozwija.

Można nawet zaryzykować tezę, że gospodarka Ostrowa Wielkopolskiego wystrzeliła jak nigdy przedtem. Aby jednak przeanalizować tę sprawę, należy cofnąć się nieco w historię miasta. Z jego rozwojem ściśle jest związana powtórna lokacja która miała miejsce w XVIII wieku. Wtedy Ostrów stał się lokalnym producentem artykułów krawieckich, zwłaszcza sukienniczych. Druga połowa wieku XIX z kolei przyniosła miastu kolej. 
Dzięki usytuowaniu przy linii Poznań - Kluczbork, oraz bliskości granicy, Ostrów stał się w krótkim czasie ważnym węzłem kolejowym. Tradycje kolejarskie były kontynuowane po roku 1918. W dwudziestoleciu międzywojennym powstała słynna Fabryka "Wagon", produkująca i naprawiająca tabor kolejowy. Miasto nie zostało zniszczone podczas drugiej wojny światowej.
Dzięki temu, zachowała się także przemysłowa infrastruktura miejscowości. W okresie PRL, miasto dalej przeżywało swój rozkwit. Przemiany ustrojowe w latach dziewięćdziesiątych przyniosły chwilowy regres. Wiele nierentownych zakładów zostało zamkniętych. Wtedy także samorząd założył pierwsze spółki miejskie w Ostrowie, będące spadkobiercą jednostek komunalnych z okresu socjalizmu. 
Decyzja ta byłą brzemienna w skutki. Ostrów, jako jedno z niewielu miast odważyło się na taki krok. Dzięki temu, unowocześniono infrastrukturę budując np. oczyszczalnie ścieków w Rąbczynie czy modernizując lokalny zakład ciepłowniczy. Połączenie wolnego rynku, przyjaznego dla lokalnych przedsiębiorców wraz z dbałością o wspólne miejskie mienie przyniosło niespodziewane rezultaty. Zarządzanie gospodarką Ostrowa przez Centrum Rozwoju Komunalnego stało się wzorem dla całego kraju.

Zobacz to na zdjęciach:


finanse
ekonomia
pieniądz