Szkolenie BHP

Powiązane tagi: bhp, finanse, prawo pracy, przepisy, szkolenia

(...) ewentualnymi zagrożeniami, które mogą wystąpić w danej pracy, a także sposobami ich uniknięcia i zapobiegania im. Pracownik ma obowiązek znać przepisy prawa z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, musi wiedzieć co oznaczają i co ma zrobić w razie wypadku przy pracy. Bardzo ważną umiejętnością jest radzenie sobie w sytuacji zagrożenia, którą każda (...)

Opublikowany przez Martyna Rusek | 2017/07/31

Szkolenie BHP